Overleg: beter dan procederen

Overleg: beter dan procederen

Heb je een conflict en kom je er met de tegenpartij niet uit? Dan is de gang naar de rechter vaak een logische volgende stap. Het vooruitzicht om alsnog je gelijk te halen kan aantrekkelijk zijn. Veel mensen vergeten echter dat een rechtszaak ook in je nadeel kan uitpakken: een van beide partijen zal ermee moeten leven dat hij de ‘verliezer’ is. Bovendien duurt procederen vaak lang en kost het beide partijen veel tijd, geld, moeite en frustratie.

Hulp bij juridische conflicten

Vaak liggen frustratie en onmacht aan juridische conflicten ten grondslag. Binnen de bestaande procesvoering is meestal onvoldoende oog voor belangen en emoties van strijdende partijen. Er worden knopen doorgehakt door rechters binnen de grenzen van de wet. Maar de onderliggende problemen worden doorgaans niet blootgelegd en opgelost.

Maatwerkoplossingen bij conflict

In de overlegpraktijk, ook collaborative practice genoemd, is er oog voor de emotionele lading die conflicten kunnen hebben, zodat deze de inhoud van het conflict niet beïnvloeden. Er wordt niet in termen van ‘winnen’ of ‘verliezen’ gedacht. Samen met professionals zoek je naar een oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden. Dat zorgt voor maatwerkoplossingen waar de rechter meestal geen tijd voor heeft. De overlegpraktijk kost daarnaast vaak minder tijd dan een rechtszaak en beduidend minder stress. Door het gezamenlijke belang scheelt het meestal ook geld.

Duurzame oplossing bij conflicten

Of het nu gaat om een zakelijk conflict of een arbeidsconflict, bij het oplossen van (complexe) conflicten in overleg, is de hulp van professionals hard nodig. Het creëren van een oplossing die juridisch en financieel haalbaar is én voor beide partijen bevredigend, vraagt immers om zorgvuldige afwegingen en gedegen vakkennis. Als professional zorg je dat de gesprekken goed en veilig verlopen en dat je cliënten weer verder kunnen met een duurzame oplossing.