Een oplossing zonder rechter

Een oplossing zonder rechter

Een conflict beperkt zich zelden tot enkel een juridische of financiële discussie. Elk conflict, of het nu een zakelijk geschil is, een arbeidsconflict of een privéaangelegenheid, kent een emotionele lading. Dit heeft een grote impact op het proces en daarmee de uitkomst. ‘Erover praten’ lijkt misschien niet het beste advies in de boosheid van het moment.

Toch kan overleg, met de juiste begeleiding en zonder tussenkomst van een rechter, de beste oplossing zijn. Dit wordt ook wel collaborative practice genoemd. De overlegpraktijk onderscheidt zich daarbij van mediation omdat elke partij een eigen advocaat heeft die zijn of haar belangen behartigt en weet wat wettelijk is toegestaan. Bovendien spreek je met elkaar af dat je niet naar de rechter zult gaan. Conflicten die met de overlegpraktijk worden behandeld, zijn doorgaans sneller en meer bevredigend opgelost dan via een gang naar de rechter. En vaak ook goedkoper.

In het buitenland wordt al langer onderkend dat de overlegpraktijk of collaborative practice voor veel conflicten een passende oplossing is. Overlegpraktijk is geschikt bij onder meer echtscheidingen, ruzies over nalatenschappen, aandeelhoudersconflicten en arbeidsconflicten.