Wat is de overlegpraktijk

overlegpraktijk is een vorm van zakelijke mediation
Wat is de overlegpraktijk

Uiteraard kun je conflicten voorleggen aan een rechter. Maar wist je dat er ook een andere manier is om een conflict op te lossen? Bijvoorbeeld door met elkaar in overleg te treden, onder deskundige begeleiding van deskundigen en zonder tussenkomst van een rechter.

Conflicten oplossen zonder rechter

Bij conflicten die worden behandeld in de overlegpraktijk, ook wel collaborative practice genoemd, treed je samen in overleg om het conflict op te lossen. Bij deze methode werken beide partijen, hun advocaten en overige betrokkenen gezamenlijk naar een respectvolle afwikkeling van het conflict. Er wordt gestreefd naar een oplossing waar iedereen bij is gebaat.

In tegenstelling tot mediation krijgt elke partij een eigen advocaat. Deze behartigt jouw belangen en biedt juridische hulp, maar is er niet op uit om de tegenpartij te benadelen. Hieraan kunnen experts worden toegevoegd, bijvoorbeeld een financieel expert die oplossingen op financieel gebied aandraagt en/of doorrekent. De teambesprekingen staan onder leiding van een coach die zorgt dat het gesprek goed verloopt en dat emoties, die vaker wel dan niet aan een conflict gekoppeld zijn, besproken worden zonder dat deze het proces inhoudelijk beïnvloeden. Met dit basisteam worden vergaderingen gehouden, waarin je met elkaar naar een oplossing zoekt. De advocaten, financial en coach zijn allen professionals die aangesloten zijn bij de VvCP: Vereniging van Collaborative Professionals.

Conflicten goed afronden

De gecombineerde aanpak zorgt dat de overlegpraktijk erg geschikt is voor complexe conflicten. Denk aan echtscheidingen van ondernemers, waarbij de waardering van de onderneming vaak lastig is, of verdeling van een erfenis waarvan de emotionele waarde niet te taxeren is. Ook kun je denken aan arbeidsconflicten met veel verschillende belangen. In minder complexe gevallen kan de overlegpraktijk of collaborative practice zorgen dat de zaak zonder onnodig veel tijd of frustratie wordt afgerond.

De overlegpraktijk is een Nederlandse term voor collaborative practice en is in het buitenland onder die naam ook al vrij bekend. Collaborative practice vond zijn oorsprong in de jaren ’80 in de Verenigde Staten. De VvCP is aangesloten bij het internationale netwerk van collaborative professionals.