Een oplossing zonder rechter

Een oplossing zonder rechter

Een conflict beperkt zich zelden tot enkel een juridische of financiële discussie. Elk conflict, of het nu een zakelijk geschil is, een arbeidsconflict of een privéaangelegenheid, kent een emotionele lading. Dit heeft een grote impact op het proces en daarmee de uitkomst. ‘Erover praten’ lijkt misschien niet het beste advies in de boosheid van het moment.

Toch kan overleg, met de juiste begeleiding en zonder tussenkomst van een rechter, de beste oplossing zijn. Dit wordt ook wel collaborative practice genoemd. De overlegpraktijk onderscheidt zich daarbij van mediation omdat elke partij een eigen advocaat heeft die zijn of haar belangen behartigt en weet wat wettelijk is toegestaan. Bovendien spreek je met elkaar af dat je niet naar de rechter zult gaan. Conflicten die met de overlegpraktijk worden behandeld, zijn doorgaans sneller en meer bevredigend opgelost dan via een gang naar de rechter. En vaak ook goedkoper.

In het buitenland wordt al langer onderkend dat de overlegpraktijk of collaborative practice voor veel conflicten een passende oplossing is. Overlegpraktijk is geschikt bij onder meer echtscheidingen, ruzies over nalatenschappen, aandeelhoudersconflicten en arbeidsconflicten.

Vind uw overlegpraktijk professional

Wil je een overlegpraktijkprofessional in jouw regio vinden, gebruik dan ondestaande zoekfunctie.

VvCP member register

Vind uw overlegprofessional

Ervaringen lezen en delen van overlegpraktijk

Deel uw ervaringen over de overlegpraktijk

Heeft u gebruik gemaakt van de overlegpraktijk bij uw geschil, deel dan uw ervaringen. Via het online formulier kunt u uw gegevens en ervaringen insturen. Uiteraard worden deze, indien gewenst, anoniem geplaatst.

Nieuws overlegpraktijk

Nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van de overlegpraktijk (Collaborative Business).

Veel gestelde vragen

Meest gestelde vragen

Heb je een vraag over de overlegpraktijk? Bekijk dan onderstaande veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact op voor meer informatie.

Hoe werkt de overlegpraktijk?

Met het team van beide partijen, advocaten en deskundigen worden vergaderingen gehouden waarin informatie wordt uitgewisseld en waarin je behoeften en verwachtingen kunt uitspreken. Helder, transparant en in alle redelijkheid. Het is belangrijk dat alle communicatielijnen open blijven: alleen als alle knelpunten worden besproken, kunnen ze ook worden aangepakt.

Can we make different arrangements in a collaborative divorce than in a divorce through the courts?

Many more arrangements can be made by agreement compared to divorce proceedings before a court. The courts only look at the rules and do not take individual wishes, worries, hopes, fears and interests into consideration.

Is de overlegpraktijk niet veel duurder dan mediation?

Eenvoudige conflicten met gelijkwaardige partijen of een klein belang kunnen meestal toe met mediation en dat zullen onze professionals dan ook altijd adviseren. Maar als tijdens een mediationtraject de hulp van deskundigen nodig is, dan loopt het qua kosten al snel in de pas met de overlegpraktijk. Bij de overlegpraktijk zitten de deskundigen echter al vanaf het begin aan tafel en hoeven ze niet meer op de hoogte gebracht te worden hoever het proces is. Dat scheelt tijd en dus geld. Een ander voordeel van vanaf het begin aan tafel is dat zij in een vroeg stadium kunnen reageren op dingen die opkomen, waardoor zaken niet onnodig hoeven te escaleren.

De coach, die de onpartijdige voorzitter is van het ‘overlegpraktijkteam’, zorgt ervoor dat emoties die een succesvolle oplossing bij mediation in de weg zouden zitten tijdig geadresseerd worden

Daarnaast is de overlegpraktijk, doordat elk van de partijen wel een eigen advocaat aan tafel heeft zitten, ook geschikt voor mensen die zich niet vertegenwoordigd zouden voelen met enkel een mediator aan tafel.

Werkt de overlegpraktijk ook als een van de partijen nog erg boos is?

Ja, omdat er een coach is en omdat er individuele advocaten, die allen zijn opgeleid als mediator.  zijn. De boosheid wordt gehoord en gezien en zit daardoor minder in de weg bij het vinden van een oplossing. In het voortraject worden emoties als boosheid, verdriet, onmacht en onzekerheid besproken, zodat het daadwerkelijke overleg veel minder beladen is.

Wat als we er toch niet uitkomen?

Die kans is klein, want dat probeert iedereen aan tafel te voorkomen. Een procedure bij de rechtbank kost veel meer tijd, geld en emotionele last. Daar zit niemand op te wachten. Mocht het onverhoopt toch niet lukken om een oplossing te vinden, dan is mediation ook geen optie meer. In dat geval trekken alle partijen zich terug, ook de advocaten. De in conflict zijnde partijen moeten dan van voren af aan met het traject van een rechtbankprocedure beginnen.

Mag ik mijn eigen financieel adviseur of coach meenemen?

Nee. Het overlegpraktijkteam bestaat uit speciaal hiervoor opgeleide professionals die het proces kennen en voor beide partijen het beste willen. Dus tenzij jouw adviseur of coach een erkende overlegpraktijkprofessional is én geaccepteerd wordt door de partij waarmee je in conflict bent, is het niet mogelijk om deze op te nemen in het overlegpraktijkteam. Daarnaast eindigt de relatie met de professionals als de oplossing een feit is. Je kunt dan dus niet verder gaan met de advocaat, coach of financieel adviseur die de overlegpraktijk begeleid heeft.

Professional worden

Professionals

Bij het oplossen van (complexe) conflicten in overleg is de hulp van professionals hard nodig. Het creëren van een oplossing die juridisch en financieel haalbaar is én voor beide partijen bevredigend, vraagt immers om zorgvuldige afwegingen en gedegen vakkennis. Als professional zorg je dat de gesprekken goed en veilig verlopen en dat je cliënten weer verder kunnen met een duurzame oplossing.

Om mee te werken aan de overlegpraktijk moet je voldoen aan enkele basisvereisten. Zo moet de Basistraining Overlegpraktijk gevolgd worden en moet je lid worden van de VvCP. Meer over de vereniging vind je op www.vvcp.nl.

Lees meer over de opleiding, het lidmaatschap en de toelatingscriteria.

Ontstaan Collaborative Practice

Stu Webb grondlegger van de Collaborative Practice

In het begin was er Stu

Het verhaal van de International Academy of Collaborative Professionals begint met de oprichter van de Collaborative beweging: Stu Webb, uit Minneapolis, Minnesota. Stu beoefende het traditionele familierecht al meer dan twintig jaar uit toen, tijdens het eind van de late jaren 1980, hij geïnteresseerd raakte in mediation en alternatieve geschillenbeslechting. Stu's uitdaging was om een ​​manier te vinden om het bijzondere talent van de advocaten als probleemoplossers in een proces van "afspraak/overleg" te brengen voor het familierecht. Wat Stu voor ogen had was een model waarbij advocaten onder geen enkele omstandigheid naar de rechter kunnen gaan. Ontbreekt de weg naar de rechtbank als optie in een geschill, dan zouden advocaten geen andere keuze hebben dan de uitdaging van het oplossen van het probleem in overleg aan te gaan.

Vanuit dit inzicht, werd de Collaborative Practice (de overlegpraktijk) opgezet. In 1990 kondigde Stu aan zijn klanten en collega's aan, dat hij niet meer naar de rechter zou gaan; hij zou alleen nog maar klanten vertegenwoordigen in een samenwerkend onderhandelingsproces, uitsluitend gericht op creatieve oplossingen. Als het proces niet zou kunnen resulteren in overeenkomst tussen partijen, zou Stu zijn klanten doorverwijzen naar een andere advocaat om geschillen op traditionele wijze te beslechten en zichzelf terugtrekken uit het proces.

Zo is de collaborative divorce en collaborative practice ontstaan. In Nederland hebben we dit sinds 2008 ook omarmd. We noemen dat hier nu overlegscheiden en de overlegpraktijk. Daarin is het uitsluiten van de gang naar de rechter essentieel. We zijn Stu Webb dankbaar voor het initiëren van deze beweging.